SUOMEN LUONTOPANEELI

Suomen Luontopaneeli kokoaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tutkimustietoa päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten hyödynnettäväksi. Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Edistämme tieteen ja politiikan vuoropuhelua välittämällä tietoa suoraan päätöksentekijöille ja osallistumalla kantaaottavasti julkiseen keskusteluun. 

AJANKOHTAISTA

Vedenalainen rannikkoluonto köyhtyy kaikilla Suomen merialueilla – luontokadon pysäyttäminen vaatii tehokkaita toimia ja riittäviä resursseja

Tiedotteet - 22.3.2024

Suomen rannikkoalueilla etenevä luontokato ilmenee monin eri tavoin. Vedenalaisen rannikkoluonnon monimuotoisuuden heikkenemistä tapahtuu kaikilla Suomen…

Luontopaneelin raportti: Vedenalaisen luonnon köyhtyminen Suomen rannikkoalueilla

Julkaisut - 22.3.2024

Luontopaneelin raportti esittää kokonaiskuvan vedenalaisen rannikkoluonnon monimuotoisuuden muutoksista matalilla rantavyöhykkeen alueilla sekä muutosten taustalla vaikuttavista…

Työpaikkailmoitus: Suomen Luontopaneelin sihteeristöön haetaan projektipäällikköä, suunnittelijaa ja viestinnän asiantuntijaa

Uutiset - 14.2.2024

Tule edistämään tieteeseen pohjautuvaa päätöksentekoa luonnosta! Suomen Luontopaneeli on valtioneuvoston nimittämä lakisääteinen ja riippumaton tieteellinen…

Valtioneuvosto asetti uuden Luontopaneelin – puheenjohtajaksi Janne Kotiaho

Uutiset - 14.12.2023

Valtioneuvosto asetti 14. joulukuuta Luontopaneelin seuraavalle nelivuotiskaudelle 2024–2027. Puheenjohtajaksi valittiin professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta.…

Suomen luontokato voidaan pysäyttää lisätoimilla – toimenpidekuilun kiinni kurominen vaatii resursseja ja pitkäjänteistä politiikkaa

Tiedotteet - 8.12.2023

Luonnon monimuotoisuus on suomalaisten hyvinvoinnin ja kestävän talouden perusta. Nykytoimet eivät kuitenkaan riitä luontokadon pysäyttämiseksi,…

Luontopaneelin raportti: Suomen luonnon tila ja tulevaisuus

Julkaisut - 8.12.2023

Luontopaneelin raportti tarkastelee Suomen luonnon tilan kehitystä vuosina 2000–2018 sekä arvioi kolmen erilaisen skenaarion avulla…

Arviointiraportti: Luontopaneeli on tuonut ansiokkaasti tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Uutiset - 28.11.2023

Suomen Luontopaneelin toiminnasta teetetyn ulkopuolisen arvioinnin mukaan Luontopaneeli on vastannut ansiokkaasti tavoitteeseen tuoda tutkittua tietoa…

Luontokato jatkuu ilman merkittävää suojelupinta-alan lisäystä – Suomen luontotavoitteisiin tarvitaan konkretiaa ja selkeät mittarit

Tiedotteet - 7.11.2023

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi on ryhdyttävä…

Luontopaneelin mietintö: Luontotavoitteiden mittareiden ja vertailutilan valinnan merkitys

Julkaisut - 7.11.2023

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi on ryhdyttävä…

Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES hakee asiantuntijoita uusiin arviointiraportteihin ja työryhmiin

Uutiset - 19.10.2023

Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) pyytää jäsenvaltioita nimeämään…