Finlands Naturpanel

Finlands Naturpanel sammanställer forskningsdata om naturens mångfald, som beslutsfattare, experter och medborgare kan utnyttja. Naturpanelen är en oberoende, vetenskaplig expertpanel som stöder planeringen av och beslutsfattandet inom naturpolitiken. Vi främjar dialogen mellan vetenskap och politik genom att förmedla information direkt till beslutsfattarna och genom att delta i den offentliga debatten. 

Tvärvetenskaplig panel

Naturpanelens medlemmar representerar spetskompetens inom olika vetenskapsområden såsom miljövetenskap, ekologi, biodiversitetsforskning, miljöekonomi och miljörättsbranschen, jord- och skogsbruk, miljöfostran, hälsa och samhällspolitik. Ordförande för panelen under mandatperioden 2024–2027 är professor i ekologi Janne Kotiaho från Jyväskylä universitet.

Naturpanelens ordförandeskap och medlemmar

 • Janne Kotiaho, ordförande för Naturpanelen, professor, Jyväskylä universitet
 • Ilari Sääksjärvi, 1:a vice ordförande för Naturpanelen, professor, Åbo universitet
 • Minna Pappila, 2:a vice ordförande för Naturpanelen, specialforskare, Finlands miljöcentral
 • Juha Aalto, forskningsprofessor, Meteorologiska Institutet
 • Christoffer Boström, biträdande professor, Åbo Akademi
 • Kari Hyyriäinen, professor, Helsingfors universitet
 • Simo Häyrynen, professor, Östra Finlands universitet
 • Jaana Jarva,
 • Matti Koivula, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet
 • Anna-Kaisa Kosenius, universitetslektor, Helsingfors universitet
 • Aleksi Lehikoinen, överintendent, Naturhistoriska centralmuseet Luomus
 • Heikki Mykrä, specialforskare, Finlands miljöcentral
 • Tiina Onkila, biträdande professor, Jyväskylä universitet
 • Tiina Paloniitty, universitetslektor, Helsingfors universitet
 • Lili-Ann Wolff, äldre universitetslektor, Helsingfors universitet

Medlemmarna i Naturpanelen arbetar vid högskolor och forskningsinstitut på olika håll i Finland och utför panelarbetet vid sidan om sitt eget arbete. Panelisterna utnämns på basis av högskolornas och forskningsinstitutens förslag för en fyraårsperiod åt gången. Medlemmarna i Naturpanelen presenteras närmare på sidan Jäsenet (på finska). Naturpanelens arbete stöds av en personal som består av en vetenskapskoordinator, en koordinator och en kommunikationsexpert. I Naturpanelens utredningsprojekt arbetar forskardoktorer.

Vad gör Naturpanelen?

Naturpanelen ger utlåtanden och rekommendationer för beslutsfattandet inom Finlands naturpolitik och stärker det tvärvetenskapliga greppet i naturfrågor. Naturpanelens arbete grundar sig på vetenskapliga bevis och mångvetenskaplig sakkunskap. Rapporterna och utlåtandena publiceras på Naturpanelens webbplats och man informerar beslutsfattarna, medierna och andra centrala intressentgrupper om dem. Finlands Naturpanels roll fastställs i naturvårdslagen.

Mer information om Naturpanelens arbete och pågående projekt finns i avsnittet Työmme (på finska)

Naturpanelens meddelanden och publikationer finns under menyn Ajankohtaista (på finska).

Kontaktuppgifter

Naturpanelens ordförande
Janne Kotiaho
professor i ekologi, Jyväskylä universitet
janne.kotiaho@jyu.fi
tfn: +358 50 594 6881

Kommunikationsexpert
Sanna Autere
sanna.autere@syke.fi
tfn: +358 50 532 9301

Koordinator
Ilona Laine
ilona.laine@syke.fi
tfn: +358 44 355 3692