LUONTOPANEELI

Suomen Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneeli koostaa ja jalostaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten hyödynnettäväksi. Luontopaneelin rooli ja tehtävät on kirjattu luonnonsuojelulakiin.

Monialainen tiedepaneeli 

Luontopaneelin jäsenet edustavat huippuosaamista eri tieteenaloilta, kuten ympäristötieteistä, ekologiasta, biodiversiteettitutkimuksesta, ympäristötalouden ja -oikeuden aloilta, maa- ja metsätaloudesta, ympäristökasvatuksesta, terveydestä ja yhteiskuntapolitiikasta. Paneelin puheenjohtajana toimikaudella 2024–2027 toimii ekologian professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta.​

Luontopaneelin jäsenet työskentelevät korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea ja tekevät luontopaneelityötä sivutoimisesti. Luontopaneelin jäsenet nimitetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella. Valtioneuvosto asettaa tiedepaneelin nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Luontopaneelin työtä avustaa tiedekoordinaattorista, koordinaattorista ja viestinnän asiantuntijasta koostuva henkilökunta.

Tutustu luontopanelisteihin Jäsenet-sivulla. 

Luontopaneeli toimii tieteen ja politiikan rajapinnassa 

Luontopaneeli edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua välittämällä tietoa suoraan päätöksentekijöille ja osallistumalla julkiseen keskusteluun ympäristöä koskevissa aiheissa.

Asiantuntijuuteen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva päätöksenteko auttaa vastaamaan aikamme haasteisiin edistäen luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia monipuolisesti osana kestävää yhteiskuntakehitystä. 

Mitä Luontopaneeli tekee? 

Luontopaneeli antaa lausuntoja ja suosituksia Suomen luontopolitiikan päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteistä otetta luontokysymyksissä. Luontopaneelin työ perustuu tieteelliseen näyttöön ja monialaiseen asiantuntemukseen. Raportit ja lausunnot julkaistaan Luontopaneelin verkkosivuilla ja niistä viestitään päättäjille, medialle sekä muille keskeisille sidosryhmille. 

Suomen Luontopaneelin rooli ja tehtävät on määritelty uudistetussa luonnonsuojelulaissa, joka astui voimaan 1. kesäkuuta 2023. Aiemmin Luontopaneeliin kuului myös virkahenkilöitä, ja se toimi samalla kansallisena IPBES-paneelina eli hallitustenvälisen luontopaneelin (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) kansallisena ryhmänä. Vuodesta 2020 lähtien tehtävät on eroteltu ja Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijaelin, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa tutkimusperustaisesti. Kansallinen IPBES-työryhmä nimetään erikseen ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden luonnonsuojelun kannalta keskeisten toimijoiden edustajista.