Kaupunkiluonnon monimuotoisuus

Luontopaneelin selvitys tarkastelee kaupungistumisen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, populaatioihin ja suojeluun sekä niiden merkitystä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Miten kaupunkiluonnon laatua voidaan ylläpitää ja aktiivisesti edistää?

Ihmisestä tuli enimmäkseen urbaani laji vuonna 2008 – tuolloin kaupunkilaisten osuus maailman väestöstä kasvoi yli 50 prosentin. Tahti on sittemmin vain kiihtynyt ja kaupunkilaisten määrä kasvaa koko ajan. Kehittyneissä maissa kaupunkilaisia arvioidaan olevan 85 prosenttia väestöstä vuonna 2050. Suomessa kaupunkilaisten osuus on tuota luokkaa jo nyt.

Kaupunkeja on aikoinaan perustettu esimerkiksi hyvien kulkuyhteyksien tai viljavan maan äärelle. Luonnonolot ovat sanelleet sen, mihin ihmisen on kannattanut asettua aloilleen. Ei siis ihme, että laadukasta luontoa saattaa löytyä kaupungeista yhä edelleen. Ihmistoiminta on toki muokannut olosuhteita huomattavasti. Se on hävittänyt kaupunkialueilta monia elinympäristöjä ja eliölajeja, mutta toisaalta luonut ja tuonut paikalle uusia.

Kaupunkiluontoa ei ole aikaisemmin juurikaan arvostettu, sillä sen on katsottu olevan ihmisen pilaamaa – siis ”huonoa” luontoa. Viime vuosikymmenten aikana kaupunkiluontoa on kuitenkin alettu tutkia, ja heti alusta lähtien hämmästystä on herättänyt kaupunkiluonnon monimuotoisuus. Ehkä hieman yllättäen kaupunkiluonto on osoittautunut biodiversiteetiltään korkeaksi. Se on seurausta monimuotoisista – joskin pienialaisista – elinympäristöistä sekä ihmistoiminnan mukana tulleista tulokaslajeista.

Kaupunkiluonto on myös sitä luontoa, jossa ihmiselle syntyy luontokontakteja ja -käyttökertoja. Lähimetsässä tulee käytyä useammin kuin erämaassa. Yhteys luontoon on kaupunkilaisellekin tärkeä. Luonnon suotuisia terveysvaikutuksia on jo pystytty osoittamaan ja niille voidaan laskea hintalappu, joka näkyy säästöinä terveydenhoidossa. Kaupunkiluonto lisää ihmisten viihtyvyyttä, parantaa terveyttä, vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia.

Mitä hankkeessa tehdään?

Tammikuussa 2022 käynnistyneen Luontopaneelin selvityksen tarkoituksena on ottaa Suomen kaupunkiluonto haltuun. Luontopaneelin selvityksessä tutkitaan Suomen kaupunkiluonnon kehityshistoriaa ja nykytilaa sekä arvioidaan tulevaisuutta. Miten kaupunkiluonnon laatua voidaan ylläpitää ja aktiivisesti edistää? Luontopaneelin selvitys tarkastelee kaupungistumisen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, populaatioihin ja suojeluun sekä niiden merkitystä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Selvityksen on tarkoitus antaa eväitä paremman ja kestävämmän kaupunkipolitiikan tueksi ja osoittaa konkreettisia tuloksia ja keinoja, joilla esimerkiksi kaupunkisuunnittelua, viheralueiden hoitoa ja yleensä kaupunkiluonnon tilaa voidaan parantaa.