YHTEISTYÖKUMPPANIT

Suomen Luontopaneeli edistää tieteen ja politiikan vuorovaikutusta sekä tieteellisen tiedon monipuolista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Teemme yhteistyötä muun muassa seuraavien tahojen kanssa: 

Luontopaneelin jäsenten taustaorganisaatiot 

Luontopaneelin jäsenet työskentelevät korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea ja tekevät luontopaneelityötä oman työnsä ohessa.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640. 

Ilmatieteen laitos  

Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä, lähiavaruudesta ja meristä sekä sää-, meri-, ilmanlaatu- ja ilmastopalveluita yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin.  

Itä-Suomen yliopisto  

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto, joka tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa. 

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, joka etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. 

Lapin yliopiston Arktinen keskus

Lapin yliopiston Arktinen keskus on monitieteisen arktisen tutkimuksen ja tiedonvälityksen kansainvälinen keskus. 

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus  

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka säilyttää ja ylläpitää luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimusta. 

Luonnonvarakeskus  

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. 

Suomen ympäristökeskus (SYKE)  

SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. 

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat monialaisen Tampereen korkeakouluyhteisön. Tutkimuksen ja opetuksen painopisteitä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. 

Turun yliopisto

Turun yliopisto on kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto, jonka toiminta perustuu korkeatasoiseen ja monialaiseen tutkimukseen. 

Åbo Akademi  

Åbo Akademi on Suomen ruotsinkielinen monitieteellinen sivistysyliopisto.

 

Muut yhteistyökumppanit 

Suomen ilmastopaneeli

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee ilmastopolitiikan suunnittelua. Suomen ilmastopaneelin rooli ja tehtävät on määritelty ilmastolaissa. Paneelissa on mukana 15 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa.

Kestävyyspaneeli

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (Kestävyyspaneeli) tukee kestävään kehityksen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tuomalla siihen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä. Paneeli edistää ympäristö-, talous- ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittamista. Kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jossa on kymmenen jäsentä eri aloilta.

Ympäristötiedon foorumi (YTF)

Ympäristötiedon foorumi välittää viimeisintä tutkimustietoa päätöksenteon agendalla olevista aiheista sekä nostaa ajankohtaisia ympäristökysymyksiä julkiseen keskusteluun.

Versus 

Maantiedettä, aluetiedettä ja yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta yleistajuistava verkkojulkaisu, joka rakentaa yhteiskunnallista keskustelua tutkimusperustaisten julkaisujen pohjalta.