LAUSUNNOT

Tälle sivulle on koottu Suomen Luontopaneelin antamat asiantuntijalausunnot.

Luontopaneelin lausunnot 2023

Luontopaneelin lausunto koskien luonnosta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035 (VN/21836/2021)
Lausuntopalvelu 27.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa (VNS 15/2022 vp)
Ympäristövaliokunta 17.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-5024-2022)
Lausuntopalvelu 13.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (VNS 7/2022 vp)
Ympäristövaliokunta 11.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 (VNS 4/2022 vp)
Ympäristövaliokunta 9.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (VNS 6/2022 vp)
Ympäristövaliokunta 9.1.2023

Luontopaneelin lausunto koskien arviomuistiota saaristolain päivittämistarpeesta (VN/30787/2022)
Lausuntopalvelu 5.1.2023

Luontopaneelin lausunnot 2022

Luontopaneelin lausunto koskien media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-5011-2022)
Lausuntopalvelu 23.12.2022

Luontopaneelin lausunto koskien kaivostoiminnalle rajat kansalaisaloitetta (KAA 1/2022 vp)
Talousvaliokunta 22.11.2022

Luontopaneelin lausunto koskien metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetuksia (VN/27429/2022)
Maa- ja metsätalousministeriö 18.11.2022

Luontopaneelin lausunto koskien luonnosta (VN/26649/2022) kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)
Lausuntopalvelu 14.11.2022

Luontopaneelin lausunto koskien ympäristöministeriön asetusta rakennuksen materiaaliselosteesta (VN/23778/2022)
Lausuntopalvelu 11.11.2022

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle (HE 126/2022 vp) kaivoslain muuttamisesta
5.10.2022

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen talousarviota vuodelle 2023
5.10.2022

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle Euroopan komission ennallistamisasetuksesta (U 76/2022 vp)
5.10.2022

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energiankäytön edistämisestä (UJ 14/2022 vp – U 59/2021 vp)
15.6.2022

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista (HE 76/2022 vp)
14.6.2022

Luontopaneelin lausunto koskien uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta (VN/24927/2020)
26.4.2022

Luontopaneelin lausunto koskien sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevaa arviomuistiota (VN/3876/2022) 24.3.2022

Luontopaneelin lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle ilmastolaiksi (HE 27/2022 vp)
21.3.2022

Luontopaneelin lausunto koskien porotalouden ammattitutkinnon perusteiden muutosta (OPH-702-2022)
18.3.2022

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston periaatepäätöstä teknologiapolitiikasta 2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen (VN/20129/2020)
25.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien komission tiedonantoa hiilen kestävistä kiertokuluista (E 4/2022 vp)
21.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien kipsiasetuksen muutosta (VN/29782/2021)
15.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden luonnosta (OPH-94-2022)
14.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien laboratorioalan perustutkinnon perusteiden muutosta (OPH-235-2022)
11.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien valtioneuvoston selvitystä: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus vapaaehtoisista järjestelmistä ja kestävyyskriteerien todentamisesta (E 5/2022 vp)
10.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025 (VN/17669/2021)
2.2.2022

Luontopaneelin lausunto koskien alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijaryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös) E 132/2021 vp
13.1.2022

Luontopaneelin lausunnot 2020-2021

Tulossa pian.