Jäsenten haku Suomen Luontopaneelin uudelle toimikaudelle on alkanut

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen, joka täsmentää luonnonsuojelulain kirjauksia Suomen Luontopaneelista. Nykyisen Luontopaneelin nelivuotinen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa, ja ympäristöministeriö pyytää korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta jäsenehdotuksia Luontopaneeliin kaudelle 2024–2027.

Suomen Luontopaneeli on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin, jonka rooli ja tehtävät on kirjattu kesäkuun alussa 2023 voimaan tulleeseen luonnonsuojelulakiin. Luontopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Luontopaneeli voi myös antaa lausuntoja luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista suunnitelmista ja muista asiakirjoista.

Asetus täsmentää luonnonsuojelulain säädöksiä Luontopaneelista

Valtioneuvoston hyväksymä asetus täsmentää luonnonsuojelulain säännöksiä paneelin kokoonpanosta, asettamisesta ja toiminnasta. Asetus tulee voimaan 1.10.2023.

Asetuksen mukaan Luontopaneelissa on oltava korkeatasoista ja monialaista tieteellistä asiantuntemusta tieteenaloilta, jotka tutkivat luonnon monimuotoisuutta, sen taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavia käytännön toimenpiteitä, politiikkatoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia.

Suomen Luontopaneelissa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä enintään kaksitoista muuta jäsentä. Luontopaneelin työtä tukee tiedesihteeristö. Jäsenenä ja puheenjohtajana voi pääsääntöisesti toimia korkeintaan kaksi toimikautta peräkkäin. Jäsenenä voi kuitenkin toimia kolme toimikautta peräkkäin, jos kolmantena kautena toimii puheenjohtajana.

Luontopaneeli koostuu eri tieteenalojen asiantuntijoista

Ympäristöministeriö pyytää ehdotuksia Luontopaneelin jäseniksi korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta. Jäseneksi voi ehdottaa useaa ehdokasta kerrallaan. Valtioneuvosto asettaa paneelin korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta saatujen ehdotusten perusteella.

Luontopaneeli kootaan mahdollisimman monipuolisesti: jäsenet edustavat paneelin tehtävien kannalta oleellisia tutkimusaloja, kuten luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä ja taloustieteitä. Uusi paneeli asetetaan toimikaudelle 1.1.2024–31.12.2027.

Jäsenehdotukset tulee toimittaa kootusti ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@gov.fi) 13.10.2023 mennessä. Ehdotusten yhteydessä tulee ilmoittaa organisaation mahdollinen ehdokas paneelin puheenjohtajaksi.

  • Lisätietoja Luontopaneelin toiminnasta ja paneelin nykyisistä jäsenistä löydät verkkosivuiltamme.