Luontopaneeli: Elvytystoimien on turvattava luonnon monimuotoisuus

Tiedote 15.3.2021 klo 8.00

Elvytystoimien tulee auttaa yhteiskuntaamme selviämään koronan aiheuttamasta talouden supistumisesta niin, että samalla tuetaan kestävää vihreää siirtymää kohti hiilineutraaliutta ja luontokadon pysäyttämistä, painottaa Suomen Luontopaneeli.

Luontopaneeli on arvioinut mahdollisten elvytystoimien luontovaikutuksia ja antaa suosituksia haitallisten luontovaikutusten hyvittämisestä 15. maaliskuuta julkaistussa kannanotossaan.

”Moni elvyttävä ja hiilineutraaliutta edistävä toimi voi aiheuttaa luontohaittaa. Kyse ei ole vastakkainasettelusta vaan siitä, että aidosti hyvät toimet voivat olla vaikutuksiltaan ristiriitaisia”, sanoo Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja, professori Janne Kotiaho.

”Elvytystoimet tulisi suunnitella niin, että ne ovat yhdenmukaisia luonnon kokonaisheikentymättömyystavoitteen kanssa. Se tarkoittaa luontokadon pysäyttämistä ja aiheutettujen haittojen hyvittämistä ekologisilla kompensaatioilla, Kotiaho jatkaa.

Luontohaittoja voidaan välttää hyvällä suunnittelulla. Esimerkiksi maankäyttöön vaikuttavissa hankkeissa väistämättömät haitat tulee hyvittää suojelemalla ja ennallistamalla luontoa.

Ekologiset haitat ovat usein nopeita ja pysyviä tai pitkäkestoisia. Ennallistamisen ja suojelun kautta saavutettavat hyvitykset taas ovat osittaisia ja ne toteutuvat viiveellä. Luontokadon pysäyttämiseksi hyvitykset tulee toteuttaa haittaa suuremmalla pinta-alalla. Niin sanotut ylikompensaatiot käyttöön ottamalla voidaan luontokadon pysäyttämisen lisäksi parantaa luonnon tilaa.

Luontopaneelin tuoreessa kannanotossa arvioiduista toimenpiteistä suojelualueverkoston laajentaminen ja hyödyntäminen matkailussa, kosteikkojen ennallistaminen ja hoito, soiden suojelu ja ennallistaminen sekä kalojen vaellusesteiden purku vesistöistä tarjoavat parhaan yhdistelmän luonto- ja työllisyysvaikutuksia.

Helmikuussa julkaistu Dasguptan raportti korosti, ettei talous toimi irrallaan luonnosta, vaan on siitä riippuvainen. Luonnon monimuotoisuus on ihmiskunnan arvokasta pääomaa, ja tätä varallisuutta tulisi hoitaa sen arvon mukaisesti, Britannian valtiovarainministeriön tilaama raportti painotti.

“Raportti korosti luonnon monimuotoisuuden merkitystä taloutemme perustana. Talouskriisin ei pidä olla syy lykätä panostuksia luontokadon pysäyttämiseen, vaan oikea aika investoida luonnon suojeluun ja ennallistamiseen on juuri nyt, osana elpymispakettia“, sanoo Suomen Luontopaneelin jäsen, apulaisprofessori Lassi Ahlvik.

Lisätietoja

  • Lassi Ahlvik, Luontopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston ympäristötaloustieteen apulaisprofessori puh. 040 617 6877, lassi.ahlvik@helsinki.fi
  • Janne Kotiaho, Luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori, puh. 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi

Suomen Luontopaneeli on riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin kannanotot ja raportit perustuvat tieteelliseen näyttöön ja monialaiseen asiantuntemukseen.