Luontopaneeli tuo tutkittua tietoa luontopoliittiseen päätöksentekoon

Suomen Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin rooli ja tehtävät on määritelty uudistetussa luonnonsuojelulaissa, joka astuu voimaan 1. kesäkuuta 2023.

Uudistetun luonnonsuojelulain mukaan Suomen Luontopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Näitä tehtäviä varten Luontopaneeli voi antaa lausuntoja luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista suunnitelmista ja muista asiakirjoista. Luontopaneeli voi tuottaa myös muita selvityksiä ja materiaaleja, joista se viestii yleisölle ja päätöksentekijöille.

Valtioneuvosto asettaa Suomen Luontopaneelin neljän vuoden määräajaksi kerrallaan. Paneelin nykyinen toimikausi kestää vuoden 2023 loppuun. Luontopaneelin asema perustuu luonnonsuojelulakiin vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi Suomen ilmastopaneelin rooli on kirjattu ilmastolakiin.

Monialainen tiedepaneeli toimii tieteen ja politiikan rajapinnassa

Luontopaneelin jäsenillä on monipuolista osaamista eri tieteenaloilta, kuten ympäristötieteistä, ekologiasta, ympäristötalouden ja -oikeuden aloilta, maa- ja metsätaloudesta, ympäristökasvatuksesta, terveydestä ja yhteiskuntapolitiikasta. Paneelin puheenjohtajana toimikaudella 2020–2023 toimii ekologian professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta. Luontopaneelin kaikkien jäsenten esittelyt löytyvät verkkosivuiltamme kohdasta Jäsenet.

Luontopaneelin jäsenet työskentelevät korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea ja tekevät luontopaneelityötä sivutoimisesti. Luontopanelistit nimitetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Luontopaneelin työtä avustaa koordinaattoreista ja viestintäasiantuntijasta koostuva henkilökunta. Sihteeristö sijaitsee Jyväskylän yliopiston yhteydessä.

Asiantuntijuuteen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva päätöksenteko auttaa vastaamaan aikamme haasteisiin edistäen luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia monipuolisesti osana kestävää yhteiskuntakehitystä. Luontopaneelin työ perustuu monitieteiseen tutkimukseen ja laaja-alaiseen asiantuntemukseen. Paneeli toimii aktiivisessa vuoropuhelussa päättäjien, tutkijayhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja Luontopaneelin työstä ja julkaisuista löytyy verkkosivuiltamme.