Luontopaneelin asiantuntijuus vahvistuu kolmella uudella jäsenellä

Ympäristöministeriö on täydentänyt Suomen luontopaneelia kolmella uudella jäsenellä. Uudet luontopanelistit ovat tutkimusprofessori Artti Juutinen Luonnonvarakeskuksesta, apulaisprofessori Tiina Onkila Jyväskylän yliopistosta sekä dosentti Simo Häyrynen Itä-Suomen yliopistosta.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Artti Juutinen on ympäristö- ja resurssitaloustieteen asiantuntija. Hän vahvistaa Luontopaneelin osaamista luonnonvarojen hyödyntämisen kestävyydestä. Juutinen on tarkastellut työssään esimerkiksi sitä, miten metsiä tulisi hoitaa yhteiskunnan näkökulmasta optimaalisesti.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Tiina Onkila on vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija. Hän tuo Luontopaneeliin vahvaa osaamista luonnon ja liiketoiminnan suhteista. Työssään hän pohtii, miten luontokadon torjuminen voitaisiin paremmin huomioida yrityksissä.

Dosentti Simo Häyrynen Itä-Suomen yliopistosta on monialainen kestävyyssiirtymän ja sen oikeudenmukaisuuden tutkija. Hän tarkastelee työssään muun muassa sitä, millaisia eroavaisuuksia ihmisten luontosuhteissa on ja millaisia mahdollisia ristiriitoja tai kehitysmahdollisuuksia niihin liittyy.

Suomen Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneeli koostaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tutkimustietoa päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten hyödynnettäväksi. Luontopaneelin rooli ja tehtävät on määritelty uudistetussa luonnonsuojelulaissa, joka astuu voimaan 1. kesäkuuta 2023.

Tutustu kaikkiin Luontopaneelin jäseniin verkkosivuillamme kohdassa Jäsenet.