Luontopaneelin kannanotto: Keskeiset keinot luontokadon pysäyttämiseksi

Suomen Luontopaneeli on koostanut suositukset keskeisistä keinoista luontokadon pysäyttämiseksi hallituksen huhtikuussa 2021 käytävää puoliväliriihtä varten. Sanna Marinin hallitus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseen ja luontokadon pysäyttämiseen. Lupaus on äärimmäisen tärkeä. Luonnon ekosysteemien heikennys uhkaa elintärkeiden ekosysteemipalveluiden tuotantoa sekä ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Maailman talousfoorumi on nostanut luontokadon viiden vakavimman ihmiskuntaa uhkaavan riskin joukkoon. Suomen luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuustilanne on tutkimusten mukaan hälyttävä. Hallituksen kehysriihessä päätetään hallitusohjelman toteuttamisesta ja lunastetaan vuoden 2019 eduskuntavaalien lupaukset luonto- ja ilmastotoimista. Myös EU:n uusi biodiversiteettistrategia velvoittaa Suomea panostamaan luonnonsuojeluun entistä enemmän.

Luontopaneeli nostaa kannanotossaan kuusi keskeistä toimenpidettä luontokadon pysäyttämiseksi.

Suomen Luontopaneelin julkaisuja 2/2021