Luontopaneelin mietintö: Luonnon monet arvot ja niiden määrittäminen

Lyhytnäköiseen hyötyyn ja kapeasti määriteltyihin markkina-arvoihin perustuva päätöksenteko kiihdyttää luontokatoa. Luontokadon ratkaisut vaativat luonnon arvojen syvällisempää ymmärtämistä ja monipuolisempaa hyödyntämistä päätöksenteon tukena, painotti hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES viime vuonna julkaisemassaan laajassa arvoraportissa. Suomen Luontopaneelin tuore julkaisu esittää, miten IPBESin raportin keskeisiä näkökulmia voidaan hyödyntää luontokadon pysäyttämiseksi ja kestävyysmurroksen edistämiseksi Suomessa.

Kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen vaatii ajattelutapaa, jossa luonto nähdään laajemmin kuin vain hyödyntämisen näkökulmasta. Tämä oli keskeinen sanoma luonnon monia arvoja käsittelevässä laajassa raportissa, jonka hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES julkaisi heinäkuussa 2022. Raportti kokosi yli 50 menetelmää ja lähestymistapaa luonnon arvojen määrittämiseksi sekä keinoja niiden jalkauttamiseksi osaksi päätöksentekoa.