Luontopaneelin raportti: Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn ympäristö- ja talousvaikutukset

Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely – avohakkuiden sijaan – vähentää puuntuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ja tukee metsien käytön yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Se voi olla maanomistajalle myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto, kertoo Suomen Luontopaneelin tuore raportti.

Luontopaneelin laajassa raportissa tarkastellaan jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin, ilmastoon, virkistyskäyttöön ja metsätuhoriskeihin sekä menetelmän soveltamisen taloudellisia edellytyksiä. Luontopaneeli julkaisee kaksiosaisen raportin sekä yhteenvedon luontopolitiikan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää tiedotteesta: Luontopaneelin raportti: Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn osuuden lisääminen puuntuotannossa vähentää luontohaittoja ja on taloudellisesti kannattavaa