Luontopaneelin raportti: Soiden ennallistamisen suoluonto-, vesistö- ja ilmastovaikutukset

Suomen Luontopaneelin asettama asiantuntijatyöryhmä on laatinut laajan vertaisarvioidun raportin soiden ennallistamisen suoluonto-, vesistö- ja ilmastovaikutuksista. Lisäksi Luontopaneeli on tämän raportin pohjalta laatinut yhteenvedon sekä suositukset luontopolitiikan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Ennallistamistoimilla voidaan korjata luontohaittoja ja palauttaa mittavan ojittamisen heikentämää suoluonnon monimuotoisuutta, kertoo Suomen Luontopaneelin raportti. Etenkin rehevät suot on mahdollista ennallistaa hiilinieluiksi. Kokonaisuutena arvioiden soiden pitkäjänteinen ennallistaminen kannattaa, vaikka kaikki vaikutukset eivät lyhyellä aikavälillä olisi myönteisiä. Soiden uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä ei voida turvata ilman ennallistamista.

  • Luontopaneelin raportin yhteenveto (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

Suomen Luontopaneelin julkaisuja 3a/2021

  • Luontopaneelin raportti

Suomen Luontopaneelin julkaisuja 3b/2021