Luontopaneelin seminaari: Pölytys, pölyttäjät ja ruoantuotanto

Luontopaneeli ja Ympäristötiedon foorumi järjestivät 17.3.2016 seminaarin, jossa käytiin kotimaisten asiantuntijoiden voimin läpi kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) alkuvuodesta ilmestyneen pölyttäjiä koskevan arvioinnin tuloksia. Tilaisuudessa pohdittiin pölyttäjien merkitystä myös laajemmin.