Luontopaneelista riippumaton tutkijapaneeli luonnon monimuotoisuuden edistämiseen – jäsenet haussa

Luontopaneelin toimintaa selkeytetään jakamalla sen tehtävät kahdelle ryhmälle: Suomen luontopaneelille ja kansalliselle IPBES-työryhmälle. Suomen luontopaneelista tehdään riippumaton tutkijapaneeli, joka tukee luonnon monimuotoisuutta koskevaa päätöksentekoa. Aiemmin Luontopaneelissa on ollut sekä tutkijoita että virkahenkilöitä.

Muutoksen jälkeen Suomen luontopaneelista tulee Suomen ilmastopaneelin kaltainen toimija, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua. Luontopaneeli keskittyy jatkossa koostamaan ja tuottamaan luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevaa tieteellistä tietoa Suomen päätöksenteon tueksi.

Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta