Suomen Luontopaneelin asiantuntijat median käytettävissä IPBES:in kokouksen ja raporttien julkaisun yhteydessä

Suomen Luontopaneelin jäsenet seuraavat kansainvälisen luontopaneelin IPBES:in yhdeksättä täysistuntoa (IPBES 9) Bonnissa 3.–9.7.2022, ja he ovat median käytettävissä kokouksen aikana.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) julkaisee lähipäivinä kaksi laajaa arviointiraporttia:

  • luonnonvaraisten lajien kestävää käyttöä arvioivan ”Sustainable Use of Wild Species Assessment Report” -raportin perjantaina 8.7.2022 (ns. Sustainable Use Assessment) sekä
  • luontoon liitettyjen arvojen ja luontosuhteen moninaista arvopohjaa käsittelevän ”The Diverse Values and Valuation of Nature” (ns. Values Assessment) maanantaina 11.7.2022.

Suomen Luontopaneelin jäsen, professori Christopher Raymond, on yksi Values Assessment -raportin pääkirjoittajista. Hän on haastateltavissa raporttiin ja kansainvälisen asiantuntijaryhmän työhön liittyen englanniksi. Luontopaneelin jäsen, erikoistutkija Tiina M. Nieminen puolestaan seuraa Sustainable Use Assessment -raportin teemoja. He ovat molemmat paikan päällä Bonnissa seuraamassa IPBESin täysistuntoa.

Suomen Luontopaneeli on riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin kannanotot ja raportit perustuvat tieteelliseen näyttöön ja monialaiseen asiantuntemukseen. Luontopaneeli antaa tutkimuksen pohjalta suosituksia luonnon monimuotoisuuteen liittyvään päätöksentekoon.

Lisätietoja

  • Christopher Raymond, Suomen Luontopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston professori, puh. +358 50 556 0850, christopher.raymond@helsinki.fi
  • Tiina M. Nieminen, Suomen Luontopaneelin jäsen ja Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, puh. +358 40 801 5457, tiina.m.nieminen@luke.fi
  • Janne Kotiaho, Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori, puh. 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi
  • Sanna Autere, viestinnän asiantuntija, puh. 050 532 9301, sanna.autere@helsinki.fi