Suomen Luontopaneelin asiantuntijat median käytettävissä YK:n luontokokouksen yhteydessä

YK:n luontokokous järjestetään Kanadan Montrealissa 7.-19.12.2022. Suomen Luontopaneelin jäsenet seuraavat uusinta tutkimusta ja ovat median käytettävissä kokouksen aikana. Luontopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ja antaa suosituksia luontopoliittiseen päätöksentekoon.

Montrealin luontokokouksen tavoitteena on sopia uusista kansainvälisistä tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi. Joulukuussa pidettävä YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous (COP15) on siirtynyt alkuperäisestä aikataulustaan koronapandemian takia.

Aiempien niin kutsuttujen Aichi-tavoitteiden oli määrä pysäyttää luontokato vuoteen 2020 mennessä, mutta tavoitteita ei saavutettu. Luontokato etenee hälyttävällä vauhdilla kaikkialla maailmassa, myös meillä Suomessa. Luontokato ja ilmastonmuutos vahvistavat toisiaan, eikä niitä voi ratkaista erikseen, painottivat kansainvälinen luontopaneeli IPBES ja kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC yhteisessä raportissaan viime vuonna.

Luontopaneeli seuraa kokousta paikan päällä Kanadan Montrealissa 7.-19.12.2022

 • Janne Kotiaho (yleiskuva luontokokouksesta, luonnon monimuotoisuuden tilanne Suomessa ja kansainvälisesti)
  Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori
  puh. 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi
 • Tiina M. Nieminen (yleiskuva luontokokouksesta, suojeluun ja luonnon kestävään käyttöön liittyvät tavoitteet)
  Suomen Luontopaneelin jäsen ja Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija
  puh. 040 801 5457, tiina.m.nieminen@luke.fi

Luontopaneelin asiantuntijat seuraavat kokoukseen liittyviä teemoja Suomesta käsin

 • Ilari Sääksjärvi (luonnon monimuotoisuuden tilanne Suomessa ja kansainvälisesti, sademetsät ja alkuperäiskansat)
  Suomen Luontopaneelin 2. varapuheenjohtaja ja Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori
  puh. 040 546 0976, ileesa@utu.fi
 • Aleksi Lehikoinen (luonnon monimuotoisuuden indikaattorit, uhanalaisuusarviointi, elinympäristömuutosten vaikutukset lajistoon)
  Suomen Luontopaneelin jäsen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yli-intendentti, puh. 045 137 5732, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
 • Kirsi Pauliina Kallio (ympäristökasvatus, tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta)
  Suomen Luontopaneelin 3. varapuheenjohtaja ja Tampereen yliopiston professori
  puh. 040 190 4025, kirsipauliina.kallio@tuni.fi
 • Liisa Kulmala (ilmasto, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus)
  Suomen Luontopaneelin 1. varapuheenjohtaja ja Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija
  puh. 040 574 6152, liisa.kulmala@fmi.fi

Kaikkien Suomen Luontopaneelin jäsenten yhteystiedot ja erityisalat löytyvät verkkosivuiltamme Jäsenet-välilehdeltä.

Suomen Luontopaneeli on riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin kannanotot ja raportit perustuvat tieteelliseen näyttöön ja monialaiseen asiantuntemukseen. Luontopaneeli antaa tutkimuksen pohjalta suosituksia luonnon monimuotoisuuteen liittyvään päätöksentekoon.

Lisätietoja

 • Sanna Autere, viestinnän asiantuntija, puh. 050 532 9301, sanna.autere@helsinki.fi