Tiedepaneelit: Kaikki EU:n elpymispaketin varat suunnattava kestävään vihreään siirtymään

Ilmastopaneeli, Kestävyyspaneeli sekä Luontopaneeli suosittavat, että Suomen hallitus kohdistaa kaikki EU:n elpymispaketin varat vihreän siirtymän edistämiseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tiedepaneelien yhteinen kannanotto julkaistaan keskiviikkona 3. maaliskuuta.

Suomi saa EU:n elpymisvaroja arviolta vajaa 3 miljardia euroa. Varojen kohdentamisesta päätetään parhaillaan. Suomalaiset tiedepaneelit painottavat, että kaikkien elpymispaketista rahoitettavien toimien tulee tukea vihreää siirtymää fossiilisista polttoaineista vapaaseen, ilmastokestävään ja luonnon monimuotoisuutta vaalivaan yhteiskuntaan. Hyvin valituin elpymistoimin yhteiskunta voi yhtä aikaa ehkäistä ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä voimistaa kestävää kehitystä.

”Meillä on nyt tuhannen taalan paikka vihreän siirtymän vauhdittamiseen. Elpymisvaroista rahoitettavien toimien tulee muokata talouden rakenteita kestävämpään suuntaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi investointeja ilmastoratkaisujen tutkimukseen ja kehitykseen”, sanoo Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

Näin edistetään myös yksityisten rahavirtojen kohdistumista vihreää siirtymää tukeviin investointeihin energian tuotannossa, teollisten prosessien uudistamisessa sekä innovatiivisten kierrätysratkaisujen edistämisessä.

”Toimien tavoitteena ja reunaehtona on oltava luonnon kokonaisheikentymättömyys. Se tarkoittaa luontokadon pysäyttämistä ja aiheutettujen haittojen hyvittämistä. Esimerkiksi maankäyttöön vaikuttavissa hankkeissa paikalliset luontohaitat voidaan hyvittää ekologisella kompensaatiolla”, sanoo Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho.

Vihreän siirtymän sosiaalisesta kestävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta tulee huolehtia aktiivisella julkisella politiikalla, tiedepaneelit painottavat. Taloudellisen tuen lisäksi ihmisten vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus on huomioitava päätöksenteossa. Tukitoimia tulee kohdistaa muuttuvien alojen työntekijöiden uudelleen koulutukseen ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Pitkällä aikavälillä paras keino vihreän siirtymän ja kiertotalouden edistämiseksi on ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja kestävyysmurrokseen liittyvän koulutuksen rahoittaminen sekä ammatillisen koulutuksen uudistaminen.

”Elvytystoimien myönteiset ja kielteiset kansainväliset kytkökset ovat elpymisen, vihreän kasvun ja kestävän kehityksen näkökulmasta oleellisia ymmärtää ja hallita. Siksi niiden arvioinnin tulee olla osa elvytysrahojen päätösprosessia”, sanoo Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman.

Lisätietoja

Tiedepaneelien yhteinen kannanotto:

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, puh. 050 415 1201, markku.ollikainen@helsinki.fi

Kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman, puh. 029 525 1123, eeva.furman@syke.fi

Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho, puh. 050 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi