Työpaikkailmoitus: Koordinaattori Suomen Luontopaneelille

Suomen Luontopaneeli etsii työntekijää työsuhteeseen ajalle 1.11.2022-31.12.2023. Työntekijä toimii osana Luontopaneelin sihteeristön tiimiä. Työssä painottuvat kansainvälisten biodiversiteettikysymysten seuraaminen sekä viestinnälliset tehtävät.

Suomen Luontopaneeli on ympäristöministeriön – jatkossa valtioneuvoston – nimittämä riippumaton, tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Lisäksi Luontopaneeli edistää tutkijoiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Luontopaneelissa on jäsenenä 15 eri tieteenalojen tutkijaa sekä kolme työntekijää, joiden tiimiä nyt haettava työntekijä täydentää. Käsittelyssä olevassa luonnonsuojelulain uudistuksessa Suomen hallitus säätää Suomen Luontopaneelin tehtävistä.

Tehtävät

Viestinnälliset tehtävät, asiantuntijatehtävien lisäksi, ovat keskeisiä uuden työntekijän tehtävänkuvassa. Työntekijä toimii Suomen Luontopaneelin ja Suomen ilmastopaneelin jakaman yhteisen viestinnän asiantuntijan tukena ja osallistuu viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäviin kuuluu lisäksi laajempi kansainvälisten biodiversiteettikysymysten ja -prosessien, kuten hallitustenvälisen luontopaneelin (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) työn ja EU:n politiikkaprosessien aktiivinen seuraaminen. Osana kansainvälisten prosessien seuraamista työntekijä analysoi yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa mm. IPBES:n raporttien viestejä ja niiden soveltamista Suomen oloihin. Lisäksi työntekijän tehtävänkuvaan kuuluu joustavasti muita Luontopaneelin toimintaan kulloinkin liittyviä tehtäviä.

Odotamme

  • Ympäristöpolitiikan- ja tutkimuksen ymmärrystä, erityistä ymmärrystä luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä teemoista
  • Ymmärrystä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta
  • Ylempää korkeakoulututkintoa, esimerkiksi ympäristö- tai yhteiskuntatieteistä
  • Kykyä tuottaa sujuvaa tekstiä ja tiivistää ympäristötutkimuksen viestejä
  • Kokemusta viestinnällisistä tehtävistä, nettisivujen ja sosiaalisen median työkalujen hallintaa
  • Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Mitä tarjoamme?

Luontopaneelissa saat näköalapaikan valtakunnan ympäristöpolitiikkaan ja pääset toimimaan tieteen ja päätöksenteon rajapinnalla ajankohtaisten luonnon monimuotoisuutta koskevien kysymysten parissa. Pääset myös osaksi monitieteistä Suomen luonnon monimuotoisuuden johtavista asiantuntijoista koostuvaa yhteisöä.

Jyväskylän yliopisto toimii työnantajanasi. Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Koordinaattorin palkka määräytyy hakijan koulutuksen ja kokemuksen perusteella yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä on valtakunnallinen ja etätyömahdollisuudesta voidaan neuvotella.

Hakeminen

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.10.2022 klo 12:00 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Tarkemmat tiedot hakemuksesta ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla julkaistusta työpaikkailmoituksesta.

Lisätietoja antavat Luontopaneelin puheenjohtaja, professori Janne Kotiaho, janne.kotiaho@jyu.fi, puh. 050 594 6881 ja tiedekoordinaattori Outi Silfverberg, outi.j.silfverberg@jyu.fi, puh. 050 341 3265.