Työpaikkailmoitus: Suomen Luontopaneelin sihteeristöön haetaan projektipäällikköä, suunnittelijaa ja viestinnän asiantuntijaa

Tule edistämään tieteeseen pohjautuvaa päätöksentekoa luonnosta!

Suomen Luontopaneeli on valtioneuvoston nimittämä lakisääteinen ja riippumaton tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Lisäksi Luontopaneeli edistää tutkijoiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua.

Luontopaneelin sihteeristön muodostavat projektipäällikkö (jonka vastuulla on paneelin ja sihteeristön koordinaatio), suunnittelija (joka toimii hankkeen apulaiskoordinaattorina) ja viestinnän asiantuntija. Sihteeristö järjestää Luontopaneelin käytännön toiminnan ja seuraa ajankohtaista luonnon monimuotoisuutta koskevaa tutkimusta sekä politiikkaprosesseja.

Sihteeristön jäsenillä tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto sekä ympäristöpolitiikan ja tutkimuksen ymmärrystä, erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä teemoista. Luontopaneeli on monitieteinen tiedepaneeli, ja myös sihteeristö on monitieteinen. Kokemus tieteen ja yhteiskunnan rajapinnalla toimimisesta on hyödyksi työssä.

Sihteeristön työskentelyssä on tarpeen kyky tuottaa sujuvaa tekstiä ja tiivistää ympäristötutkimuksen viestejä suomen kielellä. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja muun muassa eri sidosryhmien kanssa toimiessa, joustavaa työotetta sekä halua ja kykyä sitoutua yhteiseen työskentelyyn.

Projektipäällikkö

Projektipäällikkö vastaa Luontopaneelin sihteeristön toiminnasta sekä Luontopaneelin pitkäjänteisestä strategisesta kehittämisestä ja toiminnan suunnittelusta sekä toteuttamisesta yhteistyössä muun sihteeristön sekä puheenjohtajiston ja paneelin tutkijoiden kanssa.

Projektipäälliköltä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja valmiuksia kehittää tiedepaneelin toimintaa tieteen ja politiikan rajapinnalla.

Suunnittelija

Suunnittelija vastaa Luontopaneelin kokousten ja työpajojen sekä paneelin puheenjohtajiston ja sihteeristön kokousten ja muiden toimintojen käytännön järjestelyistä sekä vastaa Luontopaneelin selvitysten koordinoinnista sihteeristön kesken.

Suunnittelijan työskentelyssä edellytetään kykyä hallinnoida tehokkaasti Luontopaneelin toimintaa sen vuosikellon mukaisesti. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja muun muassa eri sidosryhmien kanssa toimiessa, joustavaa työotetta sekä halua ja kykyä sitoutua yhteiseen työskentelyyn. Eduksi työssä on ymmärrys valtionhallinnon päätöksenteon prosesseista.

Viestinnän asiantuntija

Viestinnän asiantuntija vastaa Luontopaneelin viestinnän suunnittelusta, toimeenpanosta, seurannasta ja kehittämisestä. Hän osallistuu myös Suomen kansallisen IPBES-työryhmän sihteeristön työhön vastaten työryhmän viestinnästä.

Viestintäasiantuntijan työskentelyssä edellytetään kykyä vaikuttavaan ja yleistajuiseen tiedeviestintään. Tehtävä edellyttää erinomaisia valmiuksia tiivistää ja yleistajuistaa ympäristötutkimuksen viestejä sujuvalla suomen kielellä. Lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja muun muassa eri sidosryhmien kanssa toimiessa, joustavaa työotetta sekä halua ja kykyä sitoutua yhteiseen työskentelyyn.

Kiinnostuitko? Tarkempi hakuilmoitus ja ohjeet hakuun Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla (Valtiolle.fi)

Luontopaneelin sihteeristön asiantuntijat palkataan työsuhteeseen Suomen ympäristökeskukseen, ja he sijoittuvat Suomen ympäristökeskuksen organisaatioon. He toimivat tiiviissä yhteistyössä Luontopaneelin puheenjohtajiston ja muun paneelin kanssa. Sykellä on toimipaikat Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä ja Oulussa – voit esittää toiveesi toimipaikkaan sijoittumisesta.

Tehtävät ovat määräaikaisia 1.4.2024 – 31.12.2027. Hakuaika päättyy 26.2.2024 klo 15.00.