Valtioneuvosto asetti uuden Luontopaneelin – puheenjohtajaksi Janne Kotiaho

Valtioneuvosto asetti 14. joulukuuta Luontopaneelin seuraavalle nelivuotiskaudelle 2024–2027. Puheenjohtajaksi valittiin professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta. Suomen Luontopaneeli tuottaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Suomen Luontopaneeliin nimettiin 15 tutkijaa korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Luontopaneelin asema vahvistettiin kesäkuun alussa voimaan tullessa luonnonsuojelulaissa. Luontopaneelin tehtävä on lain mukaan ”tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten”. Luontopaneeli voi antaa lausuntoja luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista suunnitelmista ja muista asiakirjoista. Luontopaneeli voi tuottaa myös muita selvityksiä ja materiaaleja, joista se viestii tarpeen mukaan yleisölle ja päätöksentekijöille.

Luontopaneelin nykyinen toimikausi jatkuu 31.12.2023 asti ja uudet jäsenet aloittavat työnsä ensi vuoden alussa. Jäsenten haku uudelle kaudelle oli käynnissä syys-lokakuun vaihteessa. Ympäristöministeriö lähetti yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja paneelin tehtävän kannalta relevanteille ammattikorkeakouluille pyynnön nimetä jäseniä ja sai 30 jäsenehdotusta. Puheenjohtajana jatkaa Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho.

”Luontopaneelin tarjoamalla tiedeneuvonnalla on tärkeä rooli Suomen luontopolitiikan tieteellisen pohjan turvaamisessa, ja uudelle toimikaudelle nimitetyn paneelin asiantuntemus vastaa hyvin odotettavissa oleviin luontopolitiikan haasteisiin. Tiedeyhteisön ja päättäjien välinen vuoropuhelu palvelee koko yhteiskunnan etua. Tutkittuun tietoon pohjaavaa keskustelua luontokadon ratkaisuista tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan”, sanoo Luontopaneelin puheenjohtajana myös seuraavalla toimikaudella jatkava Janne Kotiaho.

Luontopaneeli toimii yhteistyössä muiden tiedepaneelien kanssa. Luontopaneelin lisäksi Suomen ilmastopaneeli on lakisääteinen tiedepaneeli. Valtioneuvosto asetti marraskuussa uuden Ilmastopaneelin kaudelle 2024–2027. Lisäksi Suomessa toimii Kestävyyspaneeli, Metsäbiotalouden tiedepaneeli ja Talouspolitiikan arviointineuvosto. Tänä syksynä aloitti myös ilmastolain mukainen Saamelainen ilmastoneuvosto, jossa on sekä tutkijoita että perinteisen tiedon haltijoita.

Luontopaneelin kokoonpano 1.1.2024–31.12.2027

Puheenjohtaja

Janne Kotiaho
Professori, Jyväskylän yliopisto

Jäsenet

Juha Aalto
Tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos

Christoffer Boström
Professori, Åbo Akademi

Kari Hyytiäinen
Professori, Helsingin yliopisto

Simo Häyrynen
Professori, Itä-Suomen yliopisto

Jaana Jarva
Johtava asiantuntija, Geologian tutkimuskeskus

Matti Koivula
Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Anna-Kaisa Kosenius
Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Aleksi Lehikoinen
Yli-intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo

Heikki Mykrä
Vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus

Tiina Onkila
Apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto

Tiina Paloniitty
Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Minna Pappila
Vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus

Ilari Sääksjärvi
Professori, Turun yliopisto

Lili-Ann Wolff
Vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Lisätietoja