Luontopaneelin mietintö: Kohti luontoviisasta Suomea

Tukeakseen pitkäjänteistä luontovaikutukset huomioivaa luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa Suomessa Luontopaneeli esittää seuraaville hallituksille keinoja luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon kokonaistilan parantamiseksi eli luontopositiivisuuden saavuttamiseksi.

Suomen Luontopaneeli ehdottaa toimenpiteitä pitkäjänteisen ja johdonmukaisen luontopolitiikan aikaansaamiseksi, maa- ja metsätalouden sekä maan- ja vesienkäytön kestävyyden lisäämiseksi, globaalin vastuun kantamiseksi ja ylikulutuksen hillitsemiseksi. Luontopaneeli kannustaa päättäjiä ohjaamaan yhteiskuntaa kohti planetaarista hyvinvointia, jonka vallitessa ihmiset ja muu luonto voivat hyvin ja kukoistavat.