Luontopaneelin mietintö: Luontotavoitteiden mittareiden ja vertailutilan valinnan merkitys

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisiin luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi on ryhdyttävä heti. Luontopaneelin tuore mietintö tarjoaa eväitä valmisteilla olevan kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian sekä sen osana laadittavan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman kehittämiseen. Mittarien valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan arvioida. 

Mietinnön tarkoituksena on lisätä ymmärrystä luontosopimusten ja -strategioiden tavoitteista. Tieteellisesti pätevien vertailutilojen ja mittarien valinta jokaiselle tavoitteelle erikseen auttaa tavoitteiden konkretisoimista ja edistymisen arviointia. Mietinnössä esitellään EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet ja tehdään niihin joitakin huomioita. Lisäksi mietinnössä listataan YK:n kansainvälisen luontosopimuksen (englanniksi Convention for Biological Diversity) viidennessätoista Kunmingin-Montrealin osapuolikokouksessa (COP15) sovitut tavoitteet ja analysoidaan luontotavoitteiden ohessa hyväksyttyjä luonnon monimuotoisuuden mittareita. Valtiot ovat sitoutuneet saavuttamaan EU:n biodiversiteettistrategian sekä Kunmingin-Montrealin luontotavoitteet vuoteen 2030 mennessä.