Luontopaneelin raportti: Vedenalaisen luonnon köyhtyminen Suomen rannikkoalueilla

Luontopaneelin raportti esittää kokonaiskuvan vedenalaisen rannikkoluonnon monimuotoisuuden muutoksista matalilla rantavyöhykkeen alueilla sekä muutosten taustalla vaikuttavista ympäristöön kohdistuvista paineista. Suomen rannikkoalueilla etenevä luontokato ilmenee monin eri tavoin. Vedenalaisen rannikkoluonnon monimuotoisuuden heikkenemistä tapahtuu kaikilla Suomen merialueilla, ja luontokato kohdistuu lähes kaikkiin rantavyöhykkeen vedenalaisiin luontotyyppeihin ja eliöryhmiin. Rehevöityminen ja ilmastonmuutos ovat merkittävimmät luontokadon aiheuttajat. Kehityksen kääntäminen elpymisuralle vaatii tehokkaita toimia ja riittäviä resursseja sekä ihmistoiminnan aiheuttamien ympäristöpaineiden hillitsemistä.

Raportti perustuu systemaattiseen tutkimuskirjallisuuskatsaukseen. Raporttiin liittyvä selvitystyö on tehty Suomen Luontopaneelin LITORE-hankkeessa yhteistyössä Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologian laitoksen kanssa. Raportin yhteenvetoon on koottu suosituksia Suomen luontopolitiikan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää tiedotteesta Vedenalainen rannikkoluonto köyhtyy kaikilla Suomen merialueilla

Luontopaneelin raportin yhteenveto on luettavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.